THÔNG BÁO: Về việc cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân Việt Nam từ 01/07/2022

calendar-icon 2022/07/01

Trên cơ sở đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản sẽ bắt đầu triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân Việt Nam tại Nhật Bản từ ngày 1/7/2022.

Do các lý do kỹ thuật liên quan tới việc chuyển đổi sang hộ chiếu phổ thông mẫu mới, trong tháng 7 và tháng 8 năm 2022, thời gian xử lý hồ sơ cấp đổi hộ chiếu sẽ có thể kéo dài hơn thường lệ.

Đồng thời, hồ sơ cấp đổi hộ chiếu gửi qua đường bưu điện tới Đại sứ quán sau ngày 21/6/2022 sẽ bắt đầu được xét cấp đổi theo mẫu mới.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản xin trân trọng thông báo để Quý Công dân Việt Nam tại Nhật Bản biết và hợp tác với Đại sứ quán. 

* Đối với những trường hợp chưa cấp thiết, đề nghị Quý Công dân cân nhắc lui lại thời gian gửi hồ sơ cấp đổi hộ chiếu.

Nguồn: https://vnembassy-jp.org/vi/th%C3%B4ng-b%C3%A1o-v%E1%BB%81-vi%E1%BB%87c-c%E1%BA%A5p-h%E1%BB%99-chi%E1%BA%BFu-ph%E1%BB%95-th%C3%B4ng-m%E1%BA%ABu-m%E1%BB%9Bi-cho-c%C3%B4ng-d%C3%A2n-vi%E1%BB%87t-nam